WIS för FRG

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Kursen ger grundläggande kunskaper om WIS.

Syftet med utbildning är att grundutbilda den FRG-personal som i sitt uppdrag hos respektive kommun förväntas arbeta med information i WIS.

Målet är att deltagaren vid slutet av kursen ska:
– kunna arbeta i WIS
– förstå verktyget
– få tillräckliga behörigheter för att kunna arbeta fortlöpande i systemet
Kursen är en grundkurs som man bara kan gå en gång.

Förkunskaper: Medlem i en frivillig försvarsorganisation. Genomgått grundutbildning för FRG-medlemmar samt Stabskunskap. God vana av datoranvändning.

Observera att egen utrustning medtas till kurs. Bör ha Windows 8/10 / MacOSX 10.9 el senare samt WIFI-funktion.

Tid: 8 timmar.

ErsättningarUtbildningen genomförs digitalt. Civilförsvarsförbundet står för ev kostnader för resor.

Anmälan görs i samråd med FRG-ansvarig!

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt