Ann Örtenholm Persson tilldelas pris

Ann Örtenholm Persson får Kävlinge kommuns pris för ökad trygghet och tolerans.

Vid nationaldagsfirandet den 6 juni tilldelades Ann Örtenholm Persson Kävlinge kommuns pris för ökad trygghet och tolerans. Joakim Tjerngren var på plats och överlämnade en blomma från FRG Kävlinge och Landskrona.

Priset för ökad trygghet och tolerans delas ut för att uppmärksamma insatser gjorda med avsikt att öka tryggheten och toleransen inom Kävlinge kommun. Priset syftar till att visa kommunens uppskattning över arbete som på ett inspirerande sätt bidrar till ett tryggare Kävlinge.

Motivering: Ann har som ordförande för Kävlinge Civilförsvarsförbund varit initiativtagare till uppstart av en lokal FRG-verksamhet som kan stötta kommunen och kommuninvånare vid allvarlig händelse eller kris. I ett oroligt omvärldsläge är lokalt engagemang och samlandet av goda krafter det som ytterst behövs för att stärka samhällets samlade förmåga att hantera oförutsedda händelser. Det engagemang som Ann genom sin verksamhet har samlat visar att hon sätter Kävlingebornas trygghet i främsta rummet.

Stort grattis Ann!