Intresseanmälan FRG

Du kan också bidra. Vi finns i hela landet.

Att gå med i en Frivillig Resursgrupp innebär att man grundutbildas för att kunna skriva avtal och finnas tillgänglig för kommunala uppdrag.

FRG-ansvarig i din kommun återkommer till dig med information om bl a när nästa grundutbildning för FRG-medlemmar genomförs. Du kan också direkt kontakta Civilförsvarsförbundets Nationella samordnare för Krisberedskap.

När du skickar din intresseanmälan så medger du att vi registrerar dina uppgifter. Uppgifterna används för kallelser.

    Följt av eventuella initialer du använder

    Kön *

    Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

    Jag är medlem i *

    När du skickar din intresseanmälan så medger du att vi registrerar dina uppgifter. Uppgifterna används för kontakt och information.