Informationsmaterial

Ladda hem olika original, bilder och presentationer som har med Frivilliga Resursgruppen att göra. Observera att vi numera använder den bestämda formen Frivilliga Resursgruppen när FRG skrivs ut.

Ladda hem olika original, bilder och presentationer som har med Frivilliga Resursgruppen att göra. Observera att vi numera använder den bestämda formen Frivilliga Resursgruppen när FRG skrivs ut.

Vid frågor kontakta: Projektledaren FRG-kansliet Laila Göransson, 08-629 63 63.

Manual och information

Manual för FRG:s visuella identitet
Innehåller typsnitt, färger med mera om FRG:s visuella identitet.
Ladda ned manual

Allmän information
Powerpoint-presentation som innehåller allmän information om FRG.
Ladda ned Powerpoint-presentationen

Loggor

Logo i färg för vit bakgrund

Får enbart användas mot vit bakgrund

Ladda ner logotyp

För webben

Logo i färg för blå bakgrund

Får enbart användas mot blå bakgrund

Ladda ner logotyp

För webben

Foldrar, annonser med mera

FRG-folder ”Redo för västen”

Rekryterings- och informationsfolder för allmänheten. Foldern är färdigt tryckoriginal. Foldern går att beställa via info@civil.se

Ladda ner folder

Redo för västen

FRG-folder ”En värdefull resurs i kommunen”

Informationsfolder för kommuner. Foldern går att beställa via info@civil.se

FRG Roll-up

Rollup för Frivilliga Resursgruppen.

Ladda ner för tryck

FRG Rollup

Bilder

Bilderna får fritt användas i sammanhang som handlar om Frivilliga Resursgruppen (exempelvis media, info-sida om FRG hos räddningstjänsten eller hos kommunen i övrigt) dock inte i sammanhang för kommersiell vinning.

Fotograf ska anges när bilderna används i externa sammanhang.