Om FRG

Frivilliga Resursgruppen finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas vid en större samhällsstörning.

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort. Då är det tryggt att ha en frivillig resursgrupp som är lokalt förankrad och som med kort varsel kan aktiveras för att avlasta kommunerna.

FRG kan bland annat hjälpa till med

  • utrymning
  • informationsspridning
  • hantering av nödvatten

När du blir resurs i en FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap. Efter genomförd utbildning skrivs oftast avtal mellan dig och kommunen. Detta kan dock variera mellan kommunerna.

Inom en FRG finns det en FRG-ansvarig som utses i samråd med kommunen och fungerar som länk mellan kommun och FRG. Hos denna person finns ansvaret att rekrytera, planera och genomföra utbildningar för den frivilliga resursgruppen. Kommunen avgör när FRG ska aktiveras och vilka arbetsuppgifter som ska lösas. Kommunen tecknar avtal med de enskilda resurserna.

Alla kan bli en FRG-resurs inom sin kommun om de känner att de kan ta egna initiativ, har improvisationsförmåga och flexibilitet. En FRG-resurs behöver också ha förmåga att förmedla, ta emot information, få kontakt med människor i kris och har bra lokalkännedom i sitt närområde. Sist men inte minst behövs en viss stresstålighet och medlemskap i en av de arton frivilliga försvarsorganisationerna se här

MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Det är vi som jobbar med FRG – från vänster Carina Wiro, Suad Said och Laila Göransson

Personal

Suad Said
Administratör på FRG-kansliet
Suad administrerar FRG, FRG-registret och denna hemsida.
Telefon: 08-629 63 61
Mobil: 072-301 57 49
Mejl: suad.said@civil.se


Laila Göransson
Projektledare FRG-kansliet
Laila är operativ kontaktperson för kommuner, regioner och FFO samt stöd för FRG-ansvariga.
Telefon: 08-629 63 63
Mobil: 0701-46 44 06
Mejl: laila.goransson@civil.se


Carina Wiro
Nationell samordnare för krisberedskap
Carina har bland annat hand om utbildningar för FRG.
Telefon: 08-629 63 72
Mobil: 070-538 20 76
Mejl: carina.wiro@civil.se

Vår gemensamma mail är: FRG@civil.se

Om du vill skicka något till FRG-kansliet:

Civilförsvarsförbundet
Gårdsfogdevägen 18 B
168 67 Bromma

FRG:s historik

Här kan du läsa mer om FRG:s historia.

Frivilliga resursgruppens historia