Om FRG

Frivilliga Resursgruppen finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas vid en större samhällsstörning.

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort. Då är det tryggt att ha en frivillig resursgrupp som är lokalt förankrad och som med kort varsel kan aktiveras för att avlasta kommunerna.

FRG kan bland annat hjälpa till med

  • utrymning
  • informationsspridning
  • hantering av nödvatten

När du blir resurs i en FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 33 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i livsmedelskunskap. Efter genomförd utbildning skrivs oftast avtal mellan dig och kommunen. Detta kan dock variera mellan kommunerna.

Inom en FRG finns det en FRG-ansvarig som utses i samråd med kommunen och fungerar som länk mellan kommun och FRG. Hos denna person finns ansvaret att rekrytera, planera och genomföra utbildningar för den frivilliga resursgruppen. Kommunen avgör när FRG ska aktiveras och vilka arbetsuppgifter som ska lösas. Kommunen tecknar avtal med de enskilda resurserna.

Alla kan bli en FRG-resurs inom sin kommun om de känner att de kan ta egna initiativ, har improvisationsförmåga och flexibilitet. En FRG-resurs behöver också ha förmåga att förmedla, ta emot information, få kontakt med människor i kris och har bra lokalkännedom i sitt närområde. Sist men inte minst behövs en viss stresstålighet och medlemskap i en av de arton frivilliga försvarsorganisationerna se här

MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Det är vi som jobbar med FRG – från vänster Carina Wiro, Suad Said och Laila Göransson

Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt.

FRG:s historik

Här kan du läsa mer om FRG:s historia.

Frivilliga resursgruppens historia