Här finns FRG

FRG finns i fler än 150 st kommuner.

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Varje kommun fattar själv beslut om FRG ska finnas i kommunen. Om deltagaren är medlem i en frivillig försvarsorganisation bekostar staten genom MSB utbildningen.

Varje FRG har en eller flera FRG-ansvarig(a) som håller kontakt med ansvarig tjänsteman på kommunen, ofta krisberedskapsansvarig eller motsvarande. Varje FRG har också en eller flera FRG-ledare. De som deltar i FRG:n brukar kallas för FRG-resurser. Några andra titlar eller funktioner finns inte i FRG.

Dessa kommuner antingen vill starta en FRG eller önskar att starta om befintlig FRG:

Alingsås

Båstad

Dorotea

Eslöv ( har sin första utbildning i höst)

Falköping

Gotland

Huddinge

Härryda

Knivsta

Krokom

Lysekil

Mora

Norrköping

Perstorp

Ragunda

Simrishamn

Skellefteå

Sotenäs

Tomelilla

Tingsryd

Ulricehamn

Värnamo

Vänersborg

Växjö

Uppdaterad 2023-09-07

 

Om du inte hittar den kommun du söker kontakta FRG-kansliet för information frg@civil.se