Årsprogram för FRG Kristianstad och Civilförsvarsföreningen Kristianstad

Säkerhet till vardags och vid kriser i samhället

ORDFÖRANDEN har ordet och riktlinjer för arbetet 2024 Under 87 år har föreningen medverkat till att öka säkerhet, kunskap och trygghet i vår kommun. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och medarbetare som gör vår förening levande. Vi måste försöka öka kursverksamheten och synas mera ute i kommunen för att öka medborgarnas förståelse för vikten av goda kunskaper om hur man skall klara sig i utsatta lägen. Berätta gärna för vänner och bekanta om vår kursverksamhet och hur man blir medlem! Kristianstads kommun är en viktig samarbetspartner och uppdragsgivare där vi nu fått uppdrag och avtal t.o.m. 2024. Vi är en del av kommunens krisorganisation med vår Frivilliga ResursGrupp (FRG). Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse vars mål är att öka tryggheten i samhället. Vi gör det genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information och opinionsbildning. 1. VÅRA VIKTIGASTE UPPGIFTER 2024 • Utbilda Frivillig Resurs Grupp (ca 12-20 deltagare årligen) • Genomföra medlemsrekrytering (minst 20 nya medlemmar årligen) • Öva med FRG ( med Osby FRG, med kommunen samt med Hässleholm FRG ) • Delta i olika aktiviteter i kommunen med information och utbildning • Samverka mera med andra föreningar inom CFF och frivilligorganisationer • Utöka kursverksamheten och genomföra totalförsvarsinformation • Utveckla samarbetet med övriga frivorg och andra aktörer inom samhällsområdet • Bedriva intern utbildning och trivselaktiviteter • Informera och rekrytera i Bromölla, Åhus, Kristianstad • Genomföra repetitionsutbildning av FRG och medlemsutbildning,. .

Informationsdagar för allmänheten och rekrytering:

Kristianstad 24 feb, Bromölla 23 mars, Åhus 20 april Kristianstad 17 aug, Åhus 21 sep, Bromölla 19 okt Beredskapsvecka genomförs enl. senare bestämmelser i ve 39. Vi kommer också att delta när räddningstjänsten har öppet hus på brandstationen prel.14 sep. Vi deltar på Challandagen 4 maj. Ev. deltar vi på Gamlegården, Österäng, enl. senare tider.

Frivillig ResursGrupp (FRG)

För att kunna bistå med personal vid kriser och beredskapslägen behöver vi varje år utbilda personer för tjänstgöring vid våra trygghetspunkter. Trygghetspunkter är särskilda platser/lokaler dit kommunens  invånare kan vända sig för att få hjälp i olika krissituationer. Du kommer att få gratis utbildning för detta genom vår försorg. Avtal kommer att tecknas av den enskilde med kommunen för tjänstgöring. Ers. med ca. 175:-/tim erhålls VID ”SKARP” INSATS. Du är försäkrad vid utbildning, övning och insats. Grundutbildningen omfattar 36 timmar: Kommunens organisation och krisberedskap Människans grundbehov mm i kriser, Posom Vår egen och samhällets sårbarhet i kriser Hjärt LungRäddning med DHLR och 1:a hjälpen vid skada Metoder att ta hand om spontana frivilliga (30min-metoden) Brandutbildning Radioutbildning för RAKEL med signalering Tjänsten på Trygghetspunkt/ansvarig på plats Livsmedelshantering med nödvatten Stabstjänst och totalförsvarsinformation Upprättande av trygghetspunkt (övning)  Rekrytering av personal till Frivillig ResursGrupp  i Kristianstads kommun (FRG 2024)                                       Om du är intresserad att gå 2024 så skicka din anmälan till:  kristianstad@civil2.se Om intresset är stort kan det bli kurs även på våren. Annars går kursen på hösten sep-dec. Informationsmöte FRG 2024 genomförs för de som anmält intresse. Vi bjuder på fika. Körersättning utbetalas efter begäran. Utbildningsplan och tider (kvällstid) kommer att tillställas kursdeltagarna.  Annonsering kommer att ske i Kristianstadsbladet Information finns på www.frivilligaresursgruppen.se   Verksamhet för Frivillig ResursGrupp En övning för hela FRG genomförs sön 2024-05-19  09:00-17:00 . Denna övning är obligatorisk för FRG-23. En gemensam övning genomförs 2024-09-29 tillsammans med Osby/Hässleholm Repetitionsutb genomförs: 15/2, 19/3 18/4, 5/9,15/10, 13/11 kl 18:00-22:00 på Stridsvagnsvägen 6. Det är obligatoriskt att delta vid en av övningarna och två av repetitionsutbildningspassen. Extra utbildning erbjuds vår och höst enligt särskild plan. Radioutbildning RAKEL (tider kommer senare) Trivseldag för FRG sön 2024-08-25 kl 09:00-16:00 (Minst 25 deltagare krävs)   FRG-personal bör gå kurs i kriskommunikation och medmänskligt stöd. Tider på hemsidan där anmälan görs. Fortbildning av FRG-ansv och FRG-ledare  sker årligen. Tänk på att du har rätt att gå kurser även hos andra frivorg när du gått FRG-kursen Möte med frivorg angående FRG i slutet av januari. Tid meddelas berörda.                                         VÄLKOMMEN I VÅR VERKSAMHET            Görgen Svensson/ Ordförande                   Lars-Olof Nilson/kanslichef