Första grundutbildningen i Båstad/Bjäre

6 februari statar första FRG grundutbildningen i Båstad/Bjäre.


Utbildningen ger deltagarna i den Frivilliga Resursgruppen (FRG) en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt tillsammans och vara till största möjliga nytta för kommunen vid en händelse då gruppen kallas in.

I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.
Krav: Medlemskap i en av de frivilliga försvarsorganisationerna.
Tid: 33 timmar
Anmälan/frågor: frg.bastad@civil2.se eller ta kontakt med FRG-kansliet.