Fortbildning FRG-ansvarig operativ verksamhet

Tillsammans med andra FRG-ansvariga lär ni er av varandras erfarenheter och deltar i utvecklingen av FRG.

Mål och syfte
Varje FRG bör ha minst en FRG-ansvarig med operativ- och samordningskompetens för att kunna samordna flera kommuners FRG vid stora händelser. Den personen ska ge stöd till lokal FRG-ansvarig att samordna flera kommuners FRG vid stora händelser.

Förkunskaper – OBS viktigt vid rekrytering:
– Grundutbildning FRG-ansvarig samt varit verksam minst ett år. Bör också ha varit verksam vid skarp insats alternativt varit ledare vid övning med FRG då skarp insats med FRG varit övningsändamål.
– Stabskunskap för FRG

Innehåll:
– Olika myndigheters krishantering
– Försäkringar, arbetsgivaransvar, krishantering
– Praktisk övning i hur en FRG-ansvarig samordnar FRG-resurser från flera kommuner.

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt