FRG-ansvarig Fortbildning

En helg för alla Sveriges FRG-ansvariga

Den 3-4 december 2022 träffas FRG-ansvariga från hela Sverige i Bromma för två dagar med erfarenhetsutbyte och att få information om allsköns ämnen, bland annat den nationella samordningsfunktionen som alla FFO:er samverkar om och som är placerad på Sveriges Civilförsvarsförbund.