FRG-ansvarig – grundutbildning

Vill du vara ansvarig för en Frivillig Resursgrupp, FRG?

Som ansvarig samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Du är den som skapar förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till dess behov. Du planerar gruppens grundutbildning, ordnar med lärare/instruktörer och är ansvarig för att de som ingår i gruppen får adekvat utbildning.

Tid: 24 timmar. Utbildningen genomförs centralt.

Krav: Medlem i en frivillig försvarsorganisation. Genomgått grundutbildning för FRG-resurser. God kontaktskapare, goda kunskaper om frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet samt kunna planera och genomföra utbildningar. Den FRG-ansvariga ska också vara utsedd av kommunen.

Ersättning: Du får kost, logi, reseersättning och dagpenning via Civilförsvarsförbundet.

Anmälan stängd, kursen fullbelagd!

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt