FRG-ansvarig – grundutbildning

Vill du vara ansvarig för en Frivillig Resursgrupp, FRG?

Som ansvarig samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Du är den som skapar förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till dess behov. Du planerar gruppens grundutbildning, ordnar med lärare/instruktörer och är ansvarig för att de som ingår i gruppen får adekvat utbildning.

Tid: 24 timmar. Utbildningen genomförs centralt.

Krav: Medlem i en frivillig försvarsorganisation. Genomgått grundutbildning för FRG-resurser. God kontaktskapare, goda kunskaper om frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet samt kunna planera och genomföra utbildningar. Den FRG-ansvariga ska också vara utsedd av kommunen.

Ersättning: Du får kost, logi, reseersättning och dagpenning via Civilförsvarsförbundet.

Utbildningar:

  • 5–7 april i Rosersberg.
  • 23–25 augusti i Höllviksnäs.
  • 22–24 november i Rosersberg.

För att kunna anmäla dig på nedan länkar måste du vara inloggad i resursregistret. Har du problem med din anmälan? Mejla utbildning@civil.se.