FRG Hallstahammar på Näringslivsfrukost

Torsdag den 7 mars

Vad gör du om vi hamnar i en kris eller krig?

Hallstahammar kommun anordnade Näringslivsfrukost torsdagen den 7 mars. Temat på dagens Näringslivsfrukost var ”Vad gör du om vi hamnar i en kris eller krig? Intresset var mycket stort och mer än 60 personer var anmälda till frukosten. Alla som hade tagit sig till Åsbyhotel fick lyssna på representanter i från Hallstahammars kommun, Länsstyrelsen i Västmanland, Räddningstjänsten Mälardalen, FRG Hallstahammar/Surahammar och Fibra. De berättade om vad respektive verksamhet ansvarade för men också vad näringslivet och företagen själva behöver fundera och ta ansvar för. Vi hoppas att alla som deltog fick med sig ett budskap hem och att samtalet fortsatte på företaget. Bild: FRG ansvarig Christian Lindell