FRG-ledare – fördjupning

Utbildningen återkopplar till grunderna i ledarskap och skapar möjligheter för FRG-ledarna att kunna delge varandra erfarenheter från utsatta lägen.

Att hålla verksamheten levande och gruppen engagerad under de perioder som det inte sker några större insatser är kanske den största utmaningen för en FRG-ledare, och för många även det läget man som ledare för det mesta befinner sig i. När det finns gott om tid att planera och kommunicera blir det egna ledarskapet ännu tydligare, och viktigare att reflektera över. Det blir också en större utmaning att sätta egna mål i verksamheten som alla finner meningsfulla i syfte att vara bättre förberedda för nästa insats. Under dessa perioder behöver också kommunikationen vara god mellan FRG Ansvarig och FRG-ledaren. Genom erfarenhetsutbyte i gruppen försöker vi också hitta och lyfta goda exempel från de FRG som finns representerade på kursen.

FRG-ledare fördjupning kräver att du gått FRG-ledare grundutbildning. Om det var länge sedan du gick grundutbildningen kommer vissa förstudier krävas för att få det mesta av kursen. Anvisningar för detta kommer att skickas ut av kursansvariga några veckor innan kursen. Notera att du som redan gått steg 2 i ledarskapsutbildningen tyvärr inte kan gå om kursen även om det är länge sedan du gått den.

Tid: 16 timmar. Utbildningen genomförs som internat.

Förkunskaper: FRG-ledare grundutbildning

Ersättning: Kost och logi och reseersättning betalas av Civilförsvarsförbundet.

Resekostnader: Välj kursort nära där du bor så undviker du egna kostnader för övernattning. Här kan du läsa vår resepolicy.

Kursen är en engångsfortbildning som man går vid ett enda tillfälle. Det är alltså ingen kurs som man går varje år.

Kontakta respektive FRG-ansvarig om du vill veta mer om någon specifik utbildning samt hur du anmäler dig.

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt