FRG-ledare – grundutbildning

Utveckla ditt personliga ledarskap inom den Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Öka din förmåga att leda en grupp och hjälpa dem att lösa den tilldelade uppgiften. Vi diskuterar olika ledarskapsteorier, personlighetstyper och gruppens utveckling. I utbildningen ingår även ämnen som stresshantering och konflikthantering utifrån en insatssituation i FRG. Under utbildningen varvas teori, diskussion och praktik.

Tid: 24 timmar.
Kvällsarbete alla kvällar. Utbildningen kräver att du deltar aktivt och är fullt fysiskt och mentalt närvarande under hela kursen.

Krav: Medlem i en frivillig försvarsorganisation. Genomgått FRG – grundutbildning.

Kursansvariga: Anette Staaf och Niklas Larsson.

Ersättning: Du får kost, logi, reseersättning och dagpenning av Civilförsvarsförbundet.

Kontakta respektive FRG-ansvarig för mer information om någon specifik utbildning samt hur du anmäler dig.

Anmälan stängd, kursen fullbelagd!

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt