FRG – grundutbildning

Detta är Frivilliga resursgruppens grundutbildning.

Utbildningen ger deltagarna i den Frivilliga Resursgruppen (FRG) en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt tillsammans och vara till största möjliga nytta för kommunen vid en händelse då gruppen kallas in.

I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, sjukvård, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Krav: Medlemskap i en av de frivilliga försvarsorganisationerna.

Tid: 33 timmar

Anmälan: Kontakta FRG ansvarig på din ort eller ta kontakt med FRG-kansliet.

FRG-kansliet
Post: Gårdsfogdevägen 18 B, 168 67 Bromma
Telefon, växel: 08 – 629 63 60 (välj ”FRG-samordning”)
E-post: frg@civil.se