Inloggning till resursregistret

Länk till resursregistret Arc Member: https://civil.arcmember.net/Admin/

Du loggar in med ditt BankID. OBS! Du måste ha registrerat hela ditt personnummer hos oss för att koppling ska kunna ske.

När du är inloggad i Arcmember som FRG-ansvarig gå till fliken Individer och välj sedan din FRG i rull-listen så ser du alla enskilda individer. Du kan klicka på namnet för att komma in på varje enskild person för mer information. Här ser du också vilka som betalt medlemskap och vilka som behöver uppdatera sitt ”medlemskap” i FRG samt om de är aktiva eller ej.

Om en person inte längre är aktiv och ej längre ska vara FRG-resurs behöver antingen individen själv eller FRG-ansvarig kontakta FRG – kansliet.

Det är FRG-ansvarig som minst 1 gång per år behöver gå igenom sin FRGs register och tillsammans med FRG-kansliet uppdatera detta så att vi vet vilka som faktiskt har avtal och är aktiva om något händer.

Tänk på : Du kan läsa men inget annat – alla ändringar görs av FRG-kansliet efter din kontakt!