Medmänskligt stöd för FRG

Här får du fördjupa dina kunskaper i att bemöta och kommunicera med människor i kris.

Mål: Fortbilda FRG-personal i medmänskligt stöd

Syfte: Fördjupa deltagarnas kunskaper i att bemöta och kommunicera med människor i kris med fokus på det stödjande samtalet.

Innehåll: 
* Terminologi
* Repetition – kris och krisreaktioner
* Kommunikation
* Rationellt vs Emotionellt
* Det goda samtalet

OBS Förkunskaper: FRG grundutbildning och Kriskommunikation.

Tid: 8 timmar
Pris: Kostnadsfritt

Anmälan stängd, kursen fullbelagd!

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt