Ny grundutbildning

Staffanstorps Frivilliga resursgrupp behöver förstärkning. Vill du vara med? Du behövs och är viktig för vår kommuns beredskap och säkerhet.

Vi startar en ny utbildning vecka 13. Preliminärt har vi bokat följande dagar för utbildning: 28/3, 30/3, 13/4, 18/4, 20/4, 25/4, 27/4, 2/5 och 14/5. För alla dagarna är det kl 18-21. Om du vill vara med på utbildningen vill vi ha besked senast 23/3 på mail frg.staffanstorp@gmail.com. Vet du redan nu att du vill vara med men att vissa av ovan tillfällen inte passar dig är jag tacksam om du meddelar det snarast så att vi kan se om vi kan justera något eller ta hänsyn till detta i planeringen av momenten då vissa delar är svårare att ta igen än andra.

Vad gör FRG?

Det finns tillfällen när samhällets resurser behöver förstärkning – det kan vara vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Då kan deltagarna i Frivilliga resursgruppen hjälpa till. Uppgifterna varierar och kan se olika ut vid olika tillfällen.

Vem kan vara med i FRG?

Alla med god hälsa från 16 år och folkbokförd i Sverige. Civilförsvarsförbundet ansvarar för den grundutbildning som behövs. Det behövs personer med alla olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter.
FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vill du veta mer

besök FRG (frivilligaresursgruppen.se) eller maila frg.staffanstorp@gmail.com