Stabskunskap för FRG

Syftet med kursen är att ge FRG grundläggande kompetens och förmåga att upprätta och driva en egen stab inom egen FRG, som är anpassad till de behov som finns i FRG. Utbildningen sker i enlighet med förhållningssätten i Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällskriser.

Kursen vänder sig i första hand till FRG-ansvariga eller FRG-ledare som kan få i uppgift att organisera och driva en stab i den egna FRG:n.

Tid: 24 timmar (tre dagar)

Krav: Medlem i en frivillig försvarsorganisation. Genomgått grundutbildning för FRG-medlemmar och Kriskommunikation. I första hand FRG-ansvarig eller FRG-ledare.

Ersättning: Du får kost, logi och reseersättning av Civilförsvarsförbundet. Dagpenning utgår endast vid förlorad arbetsförtjänst.

Resekostnader: Anmäl dig i första hand till den kursplats som är bäst ur resesynpunkt. Här kan du läsa vår resepolicy.

Anmälan görs i samråd med FRG-ansvarig!

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt