FRG Stabsutbildning

Utbildningen avser att beskriva hur vi väljer att organisera FRG: s ledningsstöd (stab) under förstärkningsuppdrag påkallade av en kommun eller annan myndighet. I utformningen av metodiken har hänsyn tagits till FRG:s tidigare och större insatser och är även utarbetad på ett sådant sätt att den är användbar från det mindre till det större uppdraget samt också under höjd beredskap.

Syftet med att presentera ”FRG: s nationella stabsmetodik” är att man under alla förhållanden ska kunna leda våra stödinsatser med hög kvalité och tydliga strukturer.

I arbetet med utformandet av denna stabsmetodik tar vi avstamp i NATO-modellen samt hämtar behovsanpassade detaljer från olika kommuner, Räddningstjänster, Polismyndigheten samt kurslitteratur ur ämnet ledningsvetenskap på Försvarshögskolan. 

Tid: 24 timmar (tre dagar).

Krav:
Medlem i en Frivillig Försvarsorganisation
Genomgått FRG-grundutbildning
Genomgått Kriskommunikation för FRG
Genomgått FRG-ledarutbildning grund
samt gärna erfarenhet från ett skarp FRG-uppdrag

Ersättning: Du får kost, logi och reseersättning av Civilförsvarsförbundet. Dagpenning utgår endast vid förlorad arbetsförtjänst.

Resekostnader: Anmäl dig i första hand till den kursplats som är bäst ur resesynpunkt. Här kan du läsa vår resepolicy.

Anmälan görs i samråd med FRG-ansvarig!

Utbildningar:

  • 12–14 april i Höllviksnäs.
  • 13–15 september i Ulricehamn.
  • 8–10 november i Rosersberg.

För att kunna anmäla dig på nedan länkar måste du vara inloggad i resursregistret. Har du problem med din anmälan? Mejla utbildning@civil.se.