Staffanstorps FRG behöver förstärkning

Kom med i Frivilliga resursgruppen (FRG). Du behövs och är viktig för vår kommuns beredskap och säkerhet!

Det finns tillfällen när samhällets resurser behöver förstärkning – det kan vara vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Då kan deltagarna i Frivilliga resursgruppen (FGR) hjälpa till. Uppgifterna varierar och kan se olika ut vid olika tillfällen.

Vem kan vara med i FRG?

Alla med god hälsa från 16 år och folkbokförd i Sverige. Civilförsvarsförbundet ansvarar för den grundutbildning som behövs. Det behövs personer med alla olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter.

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Är du intresserad?

Välkommen till torget vid Rådhuset i Staffanstorp
måndagen 3 juni!

Vi kommer att vara där mellan kl. 17.30 – 19.00.

Kommunen får besök av bl.a. ministern för civilt försvar den dagen så vi kommer att stå där och informera samt visa upp en del av vad Frg Staffanstorp kan vara behjälplig med i kommunen och så tar vi även emot nya intresseanmälningar till nästa grundutbildning.

Hjärtligt välkommen! 

Maila frg.staffanstorp@gmail.com för mer information.

Nedladdningsbart

Annons FRG