Storövning Civo Syd

FRG-kansliet har varit ute på uppdrag. Beslutsfattarövningen PILEN arrangerades av Civo Syd tillsammans med Länsstyrelserna Skåne, Blekinge och Kronoberg.

När den stora beslutsfattarövningen gick av stapeln så var FRG-kansliet inbjudna som 1 av 10 utställare med möjlighet att förklara sin verksamhet för beslutsfattare från länsstyrelserna, kommunerna i området, beredskapssamordnare, myndigheter, aktörer i beredskapsbranschen. Ett bra tillfälle att skapa och odla kontakter!

Carina Wiro och Laila Göransson representerade FRG-kansliet och hade mycket att göra.