Du gör skillnad när det behövs.

Frivilliga Resursgruppen är ett samarbete mellan kommun och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. FRG finns i hela landet. Anmäl dig om du vill vara med och bidra.

Intresseanmälan FRG

Ett brett samarbete

Frivilliga resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommun och frivilliga försvarsorganisationer med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. FRG samlar de frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas.

Arbetsområden

Information och kommunikation

Stabsarbete

Medmänskligt stöd

Logistik och bemanning

Servicetjänster

Organisation av spontanfrivilliga

flag

18 st

Frivilliga försvarsorganisationer är anslutna till FRG.

people

300 000 st

Personer är anslutna till en FFO som har möjlighet att bidra i en FRG.

location_on

>150st

FRG finns representerade i över 150 st av Sveriges kommuner.

history

År 2004

Etablerades Sveriges första FRG.

Hur hjälper FRG till i samhället?

Så vad är det FRG faktiskt hjälper till med?

Förstärkningsresurser

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för, plötsligt kan en vattenbrist uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma. En stor skogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället. Vi kan drabbas av en smitta, kanske till och med en pandemi som sprids, precis som coronapandemin som pågår just nu. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort.

Då finns FRG runt om i hela landet, beredda att aktiveras för att avlasta kommunerna.

Engagemang och vilja

De frivilliga som hjälper till vid påfrestningar och kriser i samhället är resurser från en FRG, Frivilliga Resursgruppen. Alla tillhör någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas. Specialistkompetenser har den frivillige med sig från sin organisation. Frivilliga Resursgruppen finns i många av landets kommuner och är personer med olika bakgrunder. Gemensamt är ett samhällsengagemang och viljan att bidra vid påfrestningar och kriser i samhället. Förutom pandemier, vattenbrist och bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet, långvariga elavbrott eller att större olyckor inträffar.

Möter människor i kris

FRG-resurserna har rekryterats för att de har personliga förutsättningar, erfarenhet eller utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Staten via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger ekonomiskt stöd till utbildningen, som genomförs av Sveriges Civilförsvarsförbund. Specialistutbildningar genomförs av respektive frivillig försvarsorganisation. I grundutbildningen får du lära dig allt från hur man möter personer i kris till första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Vad lär ni ut på era utbildningar?

När du blivit medlem i Frivilliga Resursgruppen är det dags att utbilda dig för att öka kompetensen i den FRG som du är med i. Civilförsvarsförbundet genomför allt från lokal grundutbildning för medlemmar till centrala utbildningar i stab och ledarskap.

Vi har flera utbildningar som stegvis ökar din kompetens beroende på vilken funktion du vill ha inom FRG men du börjar med att gå vår grundutbildning.

  • Krisberedskap
  • Sjukvård
  • Brandkunskaper
  • Kroppens grundbehov

Du frågar. Vi svarar.

Du har säkert en massa frågor gällande FRG, våra utbildningar, vem som kan bli medlem osv. Vi har svarat på de vanligasta frågorna men det går också självklart bra att skicka skicka in en fråga till oss om du inte hittar ett svar.

Visa vanliga frågor

Månadens profil

Varje månad lyfter vi fram en av våra FRG-profiler som har utmärkt sig. Det kan till exempel vara någon som har startat upp nya FRG. Du har också möjlighet att nominera en FRG-eldsjäl.

Visa månadens profil