FRG i Västervik

Med början av januari till maj månad har vi genomfört en grundutbildning för nya FRGare.

Det har varit en intresserad grupp som har genomfört grundutbildningen. Det har varit mycket skratt och många diskussioner. Vi har även tagit fram nya dokument som vi kommer att kunna använda i kommande utbildningar.

Vi har fått mycket bra stöd från andra FRG avdelningar som har delat med sig av olika dokument som vi har behövt uppdatera.

Vi har även fått mycket hjälp av Laila på förbundet med att reda ut frågor som har kommit upp.