Kom med i FRG – Frivilliga Resursgruppen

Tomelilla Frivilliga resursgrupp behöver förstärkning. Vill du vara med? Du behövs och är viktig för vår kommuns beredskap och säkerhet!

Det finns tillfällen när kommunens resurser behöver förstärkning – det kan vara vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Då kan deltagarna i Frivilliga resursgruppen hjälpa till. Uppgifterna varierar och kan se olika ut vid olika tillfällen.

Vem kan vara med i FRG?

Alla med god fysik från 16 år och folkbokförda i Sverige. Civilförsvarsförbundet ansvarar för den grundutbildning som behövs. Det finns behov av personer med många olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter.
FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Är du intresserad?

Välkommen till informationsträff tisdagen 20 februari klockan 18.00 på Kastanjeskolan i Tomelilla (Anders perssons väg 7, Tomelilla), där träffar du FRG och kommunens representant.

Vill du veta mer

Besök FRG (frivilligaresursgruppen.se) eller maila frgtomelilla@gmail.com.

Nedladdningsbart

Kom med i FRG