Kom med i FRG – Frivilliga Resursgruppen

Trelleborgs Frivilliga resursgrupp behöver förstärkning. Vill du vara med? Du behövs och är viktig för vår kommuns beredskap och säkerhet.

Det finns tillfällen när samhällets resurser behöver förstärkning – det kan vara vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Då kan deltagarna i Frivilliga resursgruppen hjälpa till. Uppgifterna varierar och kan se olika ut vid olika tillfällen.

Vem kan vara med i FRG?

Alla med god hälsa från 16 år och folkbokförd i Sverige. Det behövs personer med alla olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter. Civilförsvarsförbundet ansvarar för den grundutbildning som behövs.

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Är du intresserad?

Välkommen på informationsträff måndagen 12 feb 2024 klockan 18.00-19.00 på Trygghetens Hus i Trelleborg, där träffar du FRG och våra ansvariga.

Vill du veta mer?

Besök FRG (frivilligaresursgruppen.se) eller maila frg.trelleborg@gmail.com.

Nedladdningsbart

Kom med i FRG