Kriskommunikation för FRG:are

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Det är grunden för vårt engagemang i kriskommunikation.

Brist på information är något man ofta klagar på i samband med kriser i samhället. En stor del av krishanteringen handlar just om att kunna hantera information på ett bra sätt. Du får lära dig hantera olika informationssituationer så att du i en verklig krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt.

Utbildningen passar bra för dig som är medlem i Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Kursen är en grundkurs som man bara kan gå en gång.

Förkunskaper: Kursen Grundutbildning av FRG-medlem samt vara aktiv medlem i en FRG.

Tid: 24 timmar.

Ersättningar: Civilförsvarsförbundet står för kost, logi och resekostnader. Deltagarna får dagpenning.

Resekostnader: Välj kursort nära där du bor så undviker du egna kostnader för övernattning. Här kan du läsa vår resepolicy.

Anmälan görs i samråd med din FRG-ansvarige!

  Följt av eventuella initialer du använder

  Kön *

  ÅÅMMDDXXXX

  Ange ett nummer som är lätt att nå dig på

  Logi *

  Specialkost

  Önskar dela rum med, parkering, allergi, extra natt