Reservsamband i Färgelanda

Nu har vi haft vår första träff, som ägde rum i Brandstationen Färgelanda.

En intressant kväll med information om den utrustning som Färgelanda kommun och grannkommuner kommer att införskaffa för kommunikation om till exempel mobiltelefoni inte fungerar. Vi hade vår första träff i Brandstationen Färgelanda, där vi också kommer att ha ett förråd att förvara vår utrustning i.

Bernt Eriksson visade radioapparater och annan utrustning och hur de ska installeras och handhas. Han berättade bland annat att mobiloperatörerna har krav på att hålla igång basstationerna i fyra timmar vid ett strömavbrott. Många andra kommunikationer försvinner långt tidigare.

Lådor med all utrustning för installation i bil kommer att finnas tillgängliga för användning vid behov av reservsamband. Utrustning kommer även att finnas vid de planerade trygghetspunkterna i kommunen. I dag finns en repeater för kommunikation mellan kommunerna i Dalsland och norra Bohuslän. Fler är på väg att sättas upp.

Som vanligt hade vår säkerhetssamordnare ordnat med fika. Vi hade Fredrik, säkerhetssamordnare i Dals Ed, på ”studiebesök”, vilket vi uppskattar mycket.