Slutövning i Färgelanda

FRG Färgelanda hade den 3 juni slutövning efter Grundutbildningen för resurspersoner. Vi övade att ta emot och registrera frivilliga enligt 30 minutersmetoden. Några registrerade medan övriga agerade frivilliga. Kommunens samordnare Lisa Niklasson var med oss och agerade med bravur. Efter övningen delade vi tankar kring hur man bör arrangera en mottagningsplats.

Den andra var en övning i samarbete för att få lunch. Alla deltagarna skar, hackade och mat på stormkök. Allt med stor entusiasm och gott humör.

FRG Färgelanda är i startblocken. Vi har cirka 14 engagerade personer som genomgått Grundutbildningen. Vi väntar nu på ett möte för att få till de personliga avtalen. Lisa var med oss och informerade om läget och vad som ligger i planen det närmaste.

Det här var första övningen för oss. Vi tackar Barbro Ekman för mycket gott stöd säväl före som under övningen.

Vi resonerade och spånade kring vad vi behöver i utrustning, ”lådor” för olika ändamål, personlig ”grab and go”-ryggsäck. Utbildningsbehovet för var och en var en punkt vi började fundera över.

Stämningen och engagemanget var gott. Jag ser fram mot att träffas snart igen.