FRG Piteå

Medaljutdelning

En nyhet av lite äldre datum men väl värd att notera. I december 2022 tilldelades FRG Piteå med vår huvudansvariga Birgitta Wellborg en medalj av Piteå kommun, den 22:a i ordningen. Medaljen delas ut till någon som utfört en betydelsefull samhällsgärning inom kommunen eller utfört en betydelsefull insatt för kommunen.

Utdrag ur motiveringen: ” Piteå Frivilliga Resursgrupp har under Birgitta Wellborgs ledning under flera år stöttat Piteå kommun vid kriser och större händelser. Exempelvis uppmärksammades FRG Piteå arbete under pandemin av både i inrikesministern och statsministern som båda var mycket imponerade av verksamheten. FRG är en aktiv förening med väl utbildade resurser som ordnar en mängd aktiviteter i syfte att vara väl förberedda närhelst deras kompetens kan behövas. Det är en stor trygghet för Piteå kommun att ha en aktiv och kompetent FRG grupp”

FRG Piteå är mycket stolta och tacksamma för denna utmärkelse.