Övning FRG Piteå

Piteå FRG genomförde den 5 maj en övning för de 11 nyrekryterade FRG-resurserna tillsammans med de som sen tidigare är resurser i vår FRG. Scenariot handlade om översvämningar med otjänligt dricksvatten som följd samt byggande av översvämningsbarriärer. En stab upprättades, likaså en trygghetspunkt för information till allmänheten samt registrering och intervju av spontanfrivilliga.

Övningen genomfördes med ett stort antal deltagare och ett bra engagemang i hela gruppen. Under dagen fick vi en god lunch tillagad av vår duktiga ”matgrupp”.