Grundutbildningen

Här hittar du information och de momenten som SKA utgöra grundutbildningen.

Här hittar du information och nedladdningsbart material för utbildningen FRG – grundutbildning. Om du har annat material så är det endast ett KOMPLEMENT till nedan material.

Vår sårbarhet och möjligheter

 • Hot och risker i samhället, inklusive olycks- och skadebilden.
 • Människans grundbehov och hur man tillgodoser dem i utsatta lägen.
 • Samhällets resurser.

Tips: Tänk på att använda dig av Civilförsvarsförbundets 2:6-instruktör för hemberedskap (vid behov kontakta Åsa Hagelberg) och en kommunrepresentant för kommunens hot och risker. Med stöd av 2:6-instruktör får ni även möjlighet till praktiska övningar i hemberedskap.

Nedladdningsbart
MSB:s Powerpoint ”Beredskap för kriser och krig”

Kommunkunskap

 • Samhällets krishanteringssystem.
 • Kommunens organisation, med tyngdpunkt på vad som gäller vid kriser.
 • Risk- och sårbarhetsanalysens slutsater.
 • Samverkan med trossamfunden och andra ideella organisationer.

Tips: Använd dig av en kommunrepresentant.

Den frivilliga resursgruppen

 • FRG:s uppgifter.
 • FRG:s organisation.
 • Avtalet med kommunen.
 • Eventuell utrustning.
 • Resursregistret.
 • Egenkontroll/kvalitetssäkring.

Här nedan kan du se en film från föreläsningen Den frivilliga resursgruppen:

Nedladdningsbart
Powerpointen ”Den frivilliga resursgruppen

Information vid kriser

 • Kommunens informationsberedskap.
 • Kravet på information vid olyckor och kriser.
 • Trovärdighet.
 • Ansvaret för kontakter med press och annan media.

Tips: Använd dig av kommunrepresentant (POSUM/Krisledningsgrupp), olika trossamfund och Powerpointen ”Information vid kris och samhällsstörningar” som du kan ladda ned nedan.

Nedladdningsbart
Powerpointen ”Information vid kris och samhällsstörningar”

Möta människor i kris

 • Traumatiska händelser och våra reaktioner.
 • Kommunens arbete inom krisstöd
 • Medmänskligt stöd.

Tips: Använd dig av kommunrepresentant (POSOM/Krisledningsgrupp), olika trossamfund.
OBS! Ha gärna momenten ”Information vid kriser” och ”Möta människor i kris” vid samma tillfälle.

HLR och första hjälpen

Tips: Du ska använda dig av en certifierad HLR-instruktör, till exempel en 2:6-instruktör från Civilförsvarsförbundet (vid behov kontakta Åsa Hagelberg) eller annan FFO, alternativt om kommunen har egen personal som är utbildad som HLR-instruktör. Instruktör som inte omfattas av 2:6 ersätts via FRG-övrig funktionär ( ingen annan ersättning utgår).

Livsmedelshantering

 • Hur FRG kan medverka till att livsmedelshygien tillgodoses.

Nedladdningsbart
Powerpointen ”Livsmedelshantering”

Powerpointen ”Livsmedelsverket-hemberedskap-och-säker-mat_-utbildning-för-frivilligorganisationer

Tips: Denna punkt kan annars genomföras med en FRG-instruktör (kontakta FRG-kansliet om du behöver kontaktuppgifter) eller kommunens livsmedelsinspektör.

Stabstjänst

 • Hur FRG kan stödja den kommunala krishanteringsorganisationen genom att ta emot, organisera och genomföra tilldelade uppgifter i en FRG-stab.

Nedladdningsbart
Powerpointen ”Stabsutbildning”

Tips: Denna punkt kan annars genomföras med en FRG-instruktör (kontakta FRG-kansliet om du behöver kontaktuppgifter).

30-minutersmetoden

 • Hur man tar emot och organiserar spontant frivilliga, exempelvis vid en trygghetspunkt.

Nedladdningsbart
Powerpointen ”30-minutersmetoden”

Tips: Denna punkt kan annars genomföras med en FRG-instruktör (kontakta FRG-kansliet om du behöver kontaktuppgifter).

Kommunspecifik utbildning

 • Genomgång av kommunspecifika arbetsuppgifter för FRG, till exempel nödvattenhantering och brandövning.

Tips: Kolla med din kommun om ni har någon kommunspecifik utbildning, till exempel brandutbildning, bandvagnskörning, elverk, nödvatten, radio, sandsäckar. Detta moment bekostas av kommunen.

Avslutande övning

 • Innehållet i grundutbildningen övas i ett scenario som anpassats till kommunens behov.

Tips: Tänk på att göra en RSA, en målplan med din övning, förbereda övningen och material du behöver och utvärdera efter övningen.

Nedladdningsbart
Kursplan Grundutbildning FRG (pdf)